ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΔΙΑΝΟΗΤΕΣ

ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ: ΠΕΡΙ ΦΥΛΗΣ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ:EΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ:NEON ΠΝΕΥΜΑ
DEAVIN MARK : KNUT HAMSUN THE CAUSE OF EUROPE