Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

XIV ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΑ 1918ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Διοικητής 
Συνταγματάρχης Μηχανικού Ορφανίδης Ιωάννης. 
Επιτελάρχης
Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Τσεκούρας Αθανάσιος. 
Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων 
I. Ανθυπολοχαγός Πεζικού Βολωνάκης Μίνως. 
II—III . Ταγματάρχης Πεζικού Μπαρδόπουλος Ηλίας, 
Διοικητής Πεζικού 
Συνταγματάρχης Πεζικού Θεοτόκης Δημ. 
Αρχηγός Πυροβολικού 
Συνταγματάρχης Πυρ/κού Κοντόπουλος Νεοπτόλεμος μέχρι Σεπτεμβρίου 1918 καιΤαγματάρχης Πυροβολικού Ηλιάδης Κων/νος από Σεπτ.1918
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1 Ιουνίου — 23 Αυγούστου 1918  Καλάμαι. 
24 Αυγούστου — 7 Σεπτέμβρίου 1918  Νάρες. 
7-9 Σεπτεμβρίου 1918 Καλίνοβον (Σουνογιανέϊκα).
10-17 Σεπτεμβρίου 1918 Μετακινείται επί άξονος Τσιδεμλη—Ντεντελη-- Κοστουρίνο—Δαμπίλλια—Τύρνοβον. 
18-22 Σεπτεμβρίου 1918 Τύρνοβον. 
29 Σεπτεμβρίου-31 Δεκεμβρίου 1918 Κάλκοβον.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΕΖΙΚΟ 
9ον Σύνταγμα Πεζικού 
36ον Σύνταγμα Πεζικού
24ον Σύνταγμα Πεζικού 
ΠΥΡ/ΚΟ 
XlVa Μ ΟΠ (Ταγ/ρχης Πυρ/κού Ηλιάδης Κων. μέχρι Σεπτεμβρίου 1918 και λοχαγός Πυρ/κού Κάβουρας Τηλέμαχος) 
ΧΙVβ ΜΟΠ (Λοχαγός Πυρ/κού Παναγόπουλος Κων.) 
ΙΠΠΙΚΟ 
XIV Ημιλαρχία
ΜΗΧ/ΚΟ 
XIV Διλοχία Σκαπανέων 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου