Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΑ 1918


 ΔΙΟΙΚΗΣH
Διοικητής 
Υποστράτηγος Παρασκευόπουλος Λεωνίδας Δεκέμβριος 1916 - Ιούλιος 1917 και Υποστράτηγος Ζυμβρακάκης Εμμανουήλ Ιούλιος 1917- Δεκέμβριος 1918 
Επιτελάρχης 
Συντ/ρχης Πεζικού Κατεχάκης Γεώργιος Ιούλιος 1917-Δεκέμβριος 1918
Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων 

I.  Ταγ/ρχης Πεζικού Τσοχαντάρης Χαρ.και    Λοχαγός Πεζικού Ραζής Γεώργιος.

II.  Επίλαρχος Πανουσόπουλος Βασ,
III. Ταγ/ρχης Μηχανικού Παπασωτηρίου Γεώργιος μέχρις Απρίλιο1918 και Ταγματάρχης Πεζικού  Σκουλάς Αχι.
ΙV.  .....................................
Διοικητής Πυροβολικού 
Συνταγματάρχης Πυροβολικού Λελάκης Ιωάννης
Διοικητής Μηχανικού
Συνταγματάρχης Μηχανικού Κατσαρός Δημήτριος μέχρι Ιούλιο 1917, Ταγματάρχης Μηχανικού Μουτούσης Μιχαήλ μέχρι Απρίλιο 1918 και Ταγματάρχης Μηχανικού Παπασωτηρίου Γεώργιος από Απρίλιος 1918
Διευθυντής Επιμελητείας
Αντισυνταγματάρχης Επιμελητείας  Σταμούλης Αχιλ
Διοικητής Υγειον. Υπηρεσίας. 
Γεν Αρχίατρος  Σαμπάτης Λεωνίδας  και Γεν Αρχίατρος Μεταξάς Δημ.από 8.11.1918
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣHΣ
3/16 Δεκέμβριος 1916- 9/22 Νοεμβρίου 1917 Θεσσαλονίκη
10/23 Νοέμβριος 1917- Αύγουστος 1918 Μποέμιτσα (Αξιούπολη)
Σεπτέμβριος 1918 Σαριγκιόλ (Κρηστών)
Νοέμβριος 1918 Λαχανά 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου